Siirry suoraan sisältöön

Tiedolla johtaminen

Oikean tiedon hyödyntäminen on avain yrityksesi kasvuun ja menestykseen. Tietoa analysoimalla ja jalostamalla pystyt muodostamaan näkemyksiä, joiden avulla päätöksenteko tehostuu. Tiedolla johtamisen merkitys korostuu, kun teet perusteltuja päätöksiä, optimoit prosesseja ja lopputuloksena saavutat kilpailuetua markkinoilla. Tiedolla johtaminen vaatii tehokkaita työkaluja, selkeitä prosesseja ja asiantuntevaa osaamista. A-SET Oy auttaa yritystäsi hyödyntämään dataa tehokkaasti, tarjoten asiantuntevaa konsultaatiota ja edistyneitä BI-ratkaisuja, jotka vievät liiketoimintasi uudelle tasolle.

Mitä tiedolla johtaminen on?

Tiedolla johtaminen on prosessi, jossa yritykset keräävät, analysoivat ja hyödyntävät tietoa päätöksenteon tueksi. Tämä tarkoittaa luotettavaan tietoon perustuvia näkemyksiä, jotka auttavat tekemään parempia päätöksiä.

Yrityksen päätöksenteko voi olla strategista, taktista tai operatiivista, ja usein operatiivinen päätöksenteko voidaan automatisoida. Päätöksenteon kyvykkyydestä ja tehokkuudesta muodostuu kilpailuetu.

Tiedolla johtamisen prosessi sisältää datan keräämisen, luotettavan ja muokkauskelpoisen datan jatkojalostamisen visuaalisten elementtien avulla, sekä oikeiden kysymysten esittämisen raakadatan perusteella. Puhutaan myös datan rikastamisesta, kun sen arvoa lisätään. Tämä auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin liiketoimintaansa ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

A-SET Oy on suomalainen yritys, joka on erikoistunut auttamaan erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä tiedolla johtamisessa. Tarjoamme konsultaatiota, kehitystyötä ja koulutusta Power BI:n käyttöön, joka on Microsoftin liiketoimintatiedon hallintatyökalu. Lisäksi A-SET tarjoaa ulkoistettua datan louhintaa tekoälyn avulla.

A-SET Oy:n perustaja, Aarne Haanpää, on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hänellä on laaja kokemus tiedonhallinnasta, automaatiosta ja käyttöliittymäsuunnittelusta. Lupaan sinulle nopean käyttöönoton tiedolla johtamisen työkaluille ja tarjoan ”Avaimet käteen” -periaatteella toimivat ratkaisut.

Parempi päätöksentekokyky tuo kilpailuetua

Tiedolla johtamisen syvempi ymmärrys ja soveltaminen auttavat yrityksiä parantamaan päätöksentekokykyään, mikä on keskeinen tekijä kilpailuedun saavuttamisessa. Tietoisen päätöksenteon kautta yritykset voivat tehdä nopeampia ja tarkempia päätöksiä markkinoiden muutoksia ennakoivasti, minkä ansiosta ne voivat pysyä kilpailijoitaan edellä.

Älykäs päätöksenteko on strateginen voimavara

Päätöksentekokyky on noussut kriittiseksi menestystekijäksi nykyisille organisaatioille. Se ei enää rajoitu pelkkään datan käsittelyyn, vaan yhdistää datan, analytiikan ja liiketoimintaosaamisen strategiseksi voimavaraksi. Oikein hyödynnettynä tiedolla johtaminen avaa valtavan potentiaalin parantaa päätöksentekoa, tehostaa prosesseja ja luoda innovaatioita – avain pysymiseen kilpailukykyisenä.

Menestys tiedolla johtamisessa vaatii kuitenkin paljon muutakin kuin teknisiä taitoja. Datan tulkinta liiketoiminnan näkökulmasta, strateginen ajattelu ja tiedon jakamista tukevan kulttuurin rakentaminen ovat avainasemassa. Tietoturva, eettisyys ja vastuullisuus eivät myöskään saa unohtua, sillä tiedolla johtamiseen liittyy riskejä, jotka on hallittava.

Määrätietoinen tiedolla johtaminen tarjoaa organisaatioille valtavan kilpailuedun. Se yhdistää teknologian, liiketoimintaymmärryksen, kulttuurimuutoksen ja eettisyyden älykkääseen päätöksentekoon ja fiksumpiin ratkaisuihin.

Tiedolla johtaminen on tie menestykseen

Elämme parhaillaan datan aikakautta. Yritykset, jotka osaavat hyödyntää dataa tehokkaasti, ovat etulyöntiasemassa ja voittavat kilpailijansa. Tiedolla johtaminen ja tekoäly ovat avaimia menestykseen.

Onko yrityksessä otettu jo käyttöön eri järjestelmiin kertynyt tieto ja käytetäänkö sitä aidosti päätöksenteossa? Moni yrittäjä ihmettelee tekoälybuumissa, että miten pääsisi alkuun tiedolla johtamisessa. Data on hajallaan eri palvelimilla ja työntekijöiden tietokoneilla. Kuinka ne saataisiin valjastettua hyötykäyttöön.

Tiedolla johtamisen lähtökohta on mittareiden rakentaminen. Mikä on tärkeää yrityksen toiminnalle? Mitkä ovat tavoitteet ja miten niihin päästään? Erilaisia järjestelmiä on hankittu palvelemaan eri käyttötarkoituksia, mutta ei ole yhtä paikkaa, josta tarkastaisi juuri tämän hetken tilanteen, vaan täytyy hyppiä sivuilta ja ikkunoista toisiin.

Joku saattaa jo tehdä omalle koneelleen taulukoista yhteenvetoa, mutta se saattaa olla vain numeroiden kopioimista Exceliin käsin ja kuvaajien piirtämistä aina uudelleen. Tähän työhön saattaa helposti mennä kokonainen työpäivä kuukaudessa. Entäpä jos kerran määritellyt toimenpiteet saisi suoritettua muutamalla klikkauksella aina kun analyysia tarvitaan päätöksenteon tueksi. Se on mahdollista ASET:n ja Power BI:n avulla.

Miksi tiedolla johtaminen on niin tärkeää?

Tiimi palaverissa käyttämässä ASET raporttia

Kohti dataohjautuvaa organisaatiota

Kun muutos kohti dataohjautuvaa yrityskulttuuria, eli tiedolla johtaminen, on saatu yrityksessä käyntiin, on aika luoda datastrategia, koska se mahdollistaa nykyaikaisen dataohjautuneen liiketoiminnan. Data-analytiikan sovellusmahdollisuudet kattavat kaikki liiketoiminnan osa-alueet, mutta alkuun pääsee parhaiten esimerkiksi asiakasymmärryksen kautta.

Tuote- ja palvelumäärittelyt ovat ensisijaisia asioita, koska tuotteet ja palvelut tulee ymmärtää samalla lailla kaikkialla organisaatiossa. Jo määrittelyn aikana saatetaan havaita, että voidaan järkevästi paketoida uusia tuotteiden ja palveluiden kombinaatioita, jotka lisäävät kokonaismyyntiä.

Kuinka esimerkiksi valmistavan teollisuuden tuotanto- ja tuotetietodata voidaan pitää tallessa ja hyvälaatuisena yrityksen myymiä muita palveluita kuten huoltoa varten? Tai kuinka voin suositella asiakkaalle juuri hänen tarpeisiinsa sopivia muita tuotteita? Entä voinko tuoda datalla lisäarvoa asiakkaalle jo johonkin olemassa olevaan tuotteeseen?

Isompien organisaatioiden on todennäköisesti hyvä lisäksi kehittää asiakasrajapintojensa digikohtaamisia tekoälyn avulla, koska ne säästävät ihmisresursseja parempaan käyttöön.

Jos dataa on paljon, voimme yhdistää Power BI käyttöliittymään tekoälyn, jolta voi kysyä kysymyksiä valmiin kielimallin lisäksi omasta datasta.

Tiedolla johtaminen lisää tehokkuutta

Strategisten tavoitteiden seuraaminen

Yksinkertaistettuna yrityksesi taloudellinen tulos voi olla yksi strateginen tavoitteesi. Se on mitä sinun on saavutettava saavuttaaksesi ydinliiketoimintasi suuremman tavoitteen. Liiketoiminnassa teknologian käyttöönotto sen itsensä vuoksi on todennäköisesti resepti kalliille ja turhalle epäonnistumiselle.

Varmistaaksesi, että näin ei tapahdu, sinun on varmistettava, että datastrategiasi on suunnattu tavoitteidesi saavuttamiseen. Muista, anna strategiasi johtaa teknologiaasi – älä koskaan anna teknologiasi johtaa strategiaasi!

Työskennellessä yritysten kanssa kehittääksemme heidän tiedolla johtamistaan, ehdotamme yleensä, että he aloittavat esittämällä kysymyksiä, joihin heidän on itse vastattava saavuttaakseen strategiset tavoitteensa. Näitä kutsutaan liiketoiminnan avainkysymyksiksi.

Datastrategian luominen

Datastrategian luomisessa auttaa iskulause ”Ajattele isosti, mutta lähde liikkeelle pienesti!” Tee siis pieni pilotti ja laajenna sitä seuraavassa vaiheessa, kun ensimmäiset hyödyt on jo osoitettu. Jos et voi näyttää jotain lisäarvoa pienellä osalla datasta, tuskin isokaan data ratkaisee ongelmaasi.

Hyvin usein lisäarvoa saadaan kuitenkin jo ennen kuin digimaailma on täydellinen. Seuraamalla datan arvonlisäketjua organisaatiossa voidaan todella mahdollistaa tehokkaammat arkirutiinit ja avata mahdollisuudet parempaan päätöksentekoon.

Datastrategia on hyvä määritellä alusta asti iteratiiviseksi eli alusta uudelleen toistuvaksi prosessiksi, koska tiedolla johtamisen työkalut koko ajan kehittyvät ja datan määrä maailmassa kasvaa kiihtyvästi.

Määritä siis ensiksi mitä tiedolla johtaminen juuri teidän organisaatiossanne tarkoittaa ja millaisiin haasteisiin se voi tuoda lisäarvoa tai ratkaisuja.

Askeleet onnistuneeseen datastrategiaan

 1. Laadi alustava datastrategia ja tee toimintasuunnitelma sen täytäntöön panemiseksi.
 2. Toteuta toimintasuunnitelma mahdollisimman nopeasti.
 3. Tuo siitä jalostettu data heti mukaan sisäiseen toimintaan ja sen johtamiseen.
 4. Integroi seuraavaksi jalostettu data suoraan asiakasrajapintaan, tuotteisiin ja palveluihin.
 5. Tunnista nopeat hyödyt ja poimi niistä helpot voitot.
 6. Mieti millaisia lisähyötyjä tekoäly voisi tuoda jokapäiväiseen liiketoimintaasi.
 7. Lue aiheesta lisää kirjallisuudesta ja eri medioiden artikkeleista.
 8. Aloita iteraation seuraava kierros ja siirry ensimmäisessä vaiheessa saatujen hyötyjen siivittäminä isompiin investointeihin.

Tekoäly ja tiedolla johtaminen: Voimakas yhdistelmä

Tekoäly mukaan raportteihin

Hyvät liiketoiminnan avainkysymykset voivat olla sen ympärillä, mitkä demografiset tiedot, kuten ikä, sukupuoli, sijainti tai ammatti, osoittavat, että käyttäjä sopii sellaisen henkilön profiiliin, josta todennäköisesti tulee aktiivinen palvelun tai tuotteen käyttäjä.

Jos strateginen liiketoimintatavoitteesi on kasvattaa palvelusi kuukausittaisten aktiivisten käyttäjien määrää, voit käyttää Power BI:tä selvittääksesi, kuinka monta kuukausittaista aktiivista käyttäjää sinulla tällä hetkellä on ja onko tämä määrä nousussa vai laskussa.

Tämä antaa sinulle käsityksen siitä, ovatko nykyiset kasvuun keskittyvät ponnistelusi, kuten markkinointikampanjat tai asiakkaiden säilyttämisohjelmat, tehokkaita vai eivät. Tässä tapauksessa avainkysymys voi olla ”Mikä oli kuukausittaisten aktiivisten käyttäjien kokonaismäärä viimeisen kuuden kuukauden aikana?”

Toisaalta sinulla voi olla strateginen tavoite yksinkertaisesti kasvattaa uusien asiakkaiden rekisteröitymistä. Tässä tapauksessa voit käyttää Power BI:tä ymmärtääksesi, kuinka monta ihmistä rekisteröityy, ja tekoälyä ennustaaksesi, mihin markkinointialoitteet tulisi kohdistaa, jotta enemmän ihmisiä rekisteröityisi.

Ajatellaan hieman hypoteettisemmin, haluat esimerkiksi valita strategiaksi kasvattaa markkinaosuuttasi edullisemmalla hinnalla kilpailijoidesi päihittämiseksi. Tässä tapauksessa voisit käyttää Power BI:tä vastataksesi kysymykseen ”Kuinka hintavaihtelut ovat vaikuttaneet myyntiini ajan mittaan?” ja käyttää ennakoivaa tekoälyä kysyäksesi: ”Kuinka voin tehokkaimmin hinnoitella tuotteeni lisätäkseni myyntiä samalla kun teen enemmän voittoa?”

Muista, että vain hyvät kysymykset tekoälylle johtavat hyviin vastauksiin! Kun olet selvittänyt, mihin kysymyksiin haluat vastata, sinulla on hyviä vihjeitä moniin muihin tärkeisiin kysymyksiin, kuten mitä tietoja sinun on kerättävä, mistä todennäköisemmin löydät dataa siitä ja mitä työkaluja käytät.

Tiedolla johtaminen – käytännön kokemuksia

Tyytyväinen asiakas esittelemässä ASET raporttia

Asiakkaidemme kokemuksia

Olemme saaneet asiakkailta erinomaista palautetta työstämme. Monelle on tullut yllätyksenä esimerkiksi menestynein tuote tai eniten palveluita ostaneet asiakkaat vuosien saatossa. Eräälle asiakkaalle tuli kehitystyössä säästöjä, kun heillä oli tarkasti tiedossa mitä tietoja pitäisi seurata ja mistä järjestelmästä, mutta ei ollut aikaa kehittää ohjausnäkymää ja liityntää järjestelmään. 

Toinen asiakas oli alkanut hoitamaan projekteja ja kirjaamaan niille kuluvia tunteja yhteen järjestelmään, mutta niistä ei ollut vielä mittaristoa rakennettu eikä sitä verrattu toteutuneeseen liikevaihtoon. Projektien kannattavuudesta oli siis epävarmuutta. ASET:n palvelun avulla saatiin rakennettua järjestelmä, jonka mittarit seurasivat projekteihin kuluvaa työaikaa ja siitä voitiin laskea projektikohtaista kannattavuutta eli jatkossa johtaa tiedolla kokonaistoimintaa kannattavammaksi.

Eräs asiakas tuskasteli, ettei taloushallintojärjestelmän kassavirtalaskelma näyttänyt kaikkia tapahtumia oikein. Teimme liitynnän Netvisor- taloushallintajärjestelmään ja haimme tositetasolta tiedon, jolloin tulot ja menot saatiin näkymään selkeästi yhdessä kuvaajassa (lue lisää ). Saimme kuin sivutuotteena lisäksi tarkemman käsityksen, kuinka paljon mihinkin tiliin kirjattiin ja mitä kuluja.

Olemme luottokumppanisi tiedolla johtamisen ja tekoälyn hyödyntämisessä

Tiedolla johtaminen – nopea käyttöönotto

Microsoftin Power BI:n kaltaisen ratkaisun käyttöönotto on yllättävän nopeaa. Työmäärä riippuu tietenkin raportoinnin tavoitteista, mutta jos data löytyy valmiina tietovarastosta, toteutus voi onnistua viikossa. Alkuun pääsee kokeilemalla tuotetta joko itse tai asiantuntevan kumppanin kanssa.

Uuden työkalun käyttöönotossa parhaimpien toimintatapojen tunnistaminen ja vakiinnuttaminen voi viedä itsenäisesti tutustuen jonkin verran aikaa, joten käyttöönottoon kannattaa valita tueksi osaava ja kokemusta tällaisista projekteista omaava kumppani, sillä hyödyt näkyvät arjessa sitä nopeammin, mitä ketterämmin henkilöstöllä on valmius ottaa uusi tiedolla johtamisen työkalu käyttöön.

ASETin koulutus soveltuu kaikille aiemmin Excelin parissa edes vähän työskennelleille, jotka haluavat oppia käyttämään tehokasta Power BI-ratkaisua helpottamaan datan käsittelytyötään ja vähentämään puuduttavia rutiinitehtäviä taulukko-ohjelman parissa

Raportointiratkaisu on tärkeää muistaa suunnitella alusta asti helppokäyttöisiksi, visuaalisesti ymmärrettäviksi ja reaaliaikaisiksi. Yritykset ovat oman alansa parhaita asiantuntijoita, joten heidän ammattitaitonsa täytyy tuoda alusta asti osaksi tiedolla johtamisen suunnittelua.

Mitä enemmän heti projektin alussa hyödynnetään palvelumuotoilua ja käyttäjäkokemussuunnittelua, sitä varmemmin lopputulos auttaa arjen päätöksenteossa ja synnyttää lisäarvoa yritykselle. Näin varmistetaan myös, että raporttia on miellyttävä käyttää ja se tukee aidosti päätöksentekoa sekä analyyseja, eikä se jää alkuinnostuksen jälkeen myöhemmin käyttämättömäksi.

ASET:n perustaja- toimitusjohtaja Aarne

ASET pähkinänkuoressa

A-SET Oy on perustettu auttamaan suomalaisia yrityksiä tiedolla johtamisessa. Se tarjoaa pienten ja keskisuurten yritysten johdolle tiedolla johtamisen konsultaatiota, kehitystyötä ja koulutusta. Erityisosaaamisena on Power BI eli liiketoimintatiedon hallinta sekä ulkoistettu datan louhinta tekoälyn avulla. 

Perustajalla, Aarne Haanpäällä, on laaja-alainen kokemus pörssiyrityksen tiedonhallinnasta, automaatiosta ja käyttöliittymäsuunnittelusta. Kaiken pohjalla on kuitenkin diplomi-insinöörin koulutus signaalinkäsittelystä ja tietoliikennetekniikasta. 

Vuosikymmenen työkokemuksen lisäksi hän on erikoistunut Big Data -osaaja koulutuksella ja tuotekehityksen erikoisammattitutkinnolla opastamaan muita yrityksiä ottamaan nykyaikaiset työkalut käyttöön tiedolla johtamiseen.

Microsoftin ratkaisu on ollut johtava jo 16 perättäistä vuotta Gartnerin puolueettomassa tutkimuksessa. ASET tarjoaa yrityksille valmiin matalan kynnyksen kulta-tason paketin, jossa luodaan yhdessä asiakkaan kanssa ensimmäinen dynaaminen raportti heidän omasta datastaan.

Näin pääset alkuun

ASET auttaa yrityksiä muuntamaan tietotaitonsa kyselyiksi digitaalisista järjestelmistä. Sen jälkeen autamme myös raakadatan jalostamisessa näyttäviksi kojelautanäkymiksi tärkeisiin avainlukuihin eli KPI-mittareihin.

 1. Ota meihin yhteyttä ja sovi maksuton ensitapaaminen, niin aloitetaan työt yhdessä.
 2. Datankeruussa ja muokkaamisessa kannattaa karsia kaikki turha työ automatisoimalla se mahdollisimman pitkälle.
 3. Kun saatavilla on luotettavaa ja muokkauskelpoista dataa, on aika ryhtyä jatkojalostamaan sitä visuaalien kautta.
 4. Seuraava tehtävämme on kysyä raakadatan perusteella oikeat kysymykset, tiedossa olevat ongelmat ja muut tarkasteltavat näkökulmat, joihin halutaan saada näkymä vaivattomasti.
 5. Raportin käyttöliittymän suunnittelussa tarvitaan aina yrityksen omien asiantuntijoiden tietotaitoa.
 6. Lopputuloksen visuaalien tulkinta eli itse data-analyysi on helppoa ja suoraviivaista kaikille mobiililaitteiden käyttöön tottuneille.
 7. Analyysin perusteella voidaan tehdä luotettavasti faktoihin perustuvia liiketoiminnallisia päätöksiä.

Kun yrityksen tai muun organisaation tavoitteet ovat kirkkaina mielessä, käyttämällä älykästä tiedolla johtamisen järjestelmää, ne saavutetaan todennäköisesti vielä paljon nopeammin. Tavoitteista tehdään seurattavia KPI-lukuja ja ne esitetään dynaamisesti päivittyvässä raporttipohjassa mittareina, joiden perusteella toimintaa ohjataan jatkossa lähes reaaliajassa. Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme kehittää toimintaanne datan avulla!

Tiedolla johtaminen ja tekoäly ovat avaimia menestykseen datan aikakaudella. ASET auttaa sinua ottamaan käyttöön nämä työkalut ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteesi.

Tervetuloa asiakkaakseni!

Ystävällisin terveisin,

Aarne Haanpää (DI), Data Scientist

A-SET Oy:n Perustaja – Toimitusjohtaja 

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä minuun jo tänään!

A-SET Oy on johtava tiedolla johtamiseen ja Business Intelligence (BI) -ratkaisuihin erikoistunut yritys. Olemme sitoutuneet auttamaan organisaatioita saavuttamaan kilpailuetua hyödyntämällä dataa tehokkaasti ja tekemällä tietoon perustuvia päätöksiä. Olipa kyseessä datan analysointi, raportointi tai tiedonhallinta, tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat juuri sinun yrityksesi tarpeisiin.

Yhteystiedot

Tällä lomakkeella voit lähettää yhteystietosi, palaan asiaan mahdollisimman nopeasti.

Voit myös laittaa suoraan sähköpostia:  palvelu@aset.fi

Tai soittaa: +358407137722

Mies näyttää ASET:in käyntikorttia

Lisätietoja

ASET:n verkkosivusto

ASET:n blogi

Aarne Haanpään LinkedIn